تجهیزات ویژه آنالیز مواد خوراکی

ایندکس گلوتن ایندکس گلوتن

ایندکس گلوتن

مدل

: I095
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات ویژه آنالیز مواد خوراکیآنالیز و آماده سازی گندم، غلات و فرآورده های آنآنالیز گلوتن
سدیمانتاسیون سدیمانتاسیون

سدیمانتاسیون

مدل

: SE_4004
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات ویژه آنالیز مواد خوراکیآنالیز و آماده سازی گندم، غلات و فرآورده های آنسنجش سرعت رسوب در مواد خوراکی
فارینوگراف فارینوگراف

فارینوگراف

مدل

: FA-202
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات ویژه آنالیز مواد خوراکیآنالیز و آماده سازی گندم، غلات و فرآورده های آنفارینوگراف
میکسر هموژنایزر پایه دار میکسر هموژنایزر پایه دار

میکسر هموژنایزر پایه دار

مدل

: پایه دار
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات ویژه آنالیز مواد خوراکیآنالیز و آماده سازی عمومی/مشترک مواد خوراکیپاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون
گلوتن شور گلوتن شور

گلوتن شور

مدل

: G017
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات ویژه آنالیز مواد خوراکیآنالیز و آماده سازی گندم، غلات و فرآورده های آنآنالیز گلوتن