نمونه بردار، سمپلر، تزریق گر

آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی

آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی

مدل

: آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرآمپول بازکن
آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی

آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی

مدل

: آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرآمپول بازکن
اتوسمپلر اتوسمپلر

اتوسمپلر

مدل

: AutoMix
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم

دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم

مدل

: دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
ست جمع آوری نمونه با لوله 100×16 میلی متری ست جمع آوری نمونه با لوله 100×16 میلی متری

ست جمع آوری نمونه با لوله 100×16 میلی متری

مدل

: ست جمع آوری نمونه با لوله 100×16 میلی متری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
ست جمع آوری نمونه با لوله 54×16 میلی متری ست جمع آوری نمونه با لوله 54×16 میلی متری

ست جمع آوری نمونه با لوله 54×16 میلی متری

مدل

: ست جمع آوری نمونه با لوله 54×16 میلی متری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 15ml ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 15ml

ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 15ml

مدل

: ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 15ml
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 25ml ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 25ml

ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 25ml

مدل

: ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 25ml
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 50ml ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 50ml

ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 50ml

مدل

: ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 50ml
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 15ml ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 15ml

ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 15ml

مدل

: ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 15ml
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار