آزمون سنگ، موزائیک، کاشی و سرامیک

دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال 100KN دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال 100KN

دستگاه بار نقطه ای سنگ دیجیتال 100KN

مدل

: RO 150
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون سنگ، موزائیک، کاشی و سرامیکآزمون نیروی بار نقطه‌ای
دستگاه دوام سنگ دستگاه دوام سنگ

دستگاه دوام سنگ

مدل

: RO 130
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون سنگ، موزائیک، کاشی و سرامیکآزمون دوام سنگ