مجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانی

استند آموزشی آنتن مرکزی FULL استند آموزشی آنتن مرکزی FULL

استند آموزشی آنتن مرکزی FULL

مدل

: TGH-B8174
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی کارگاه سیستم آنتن مرکزی و ماهواره
استند آموزشی اعلام حریق آدرس پذیر استند آموزشی اعلام حریق آدرس پذیر

استند آموزشی اعلام حریق آدرس پذیر

مدل

: Addressable fire alarm
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه و استند آموزشی اعلام حریق
ست آموزشی سیستم دوربین مدار بسته ست آموزشی سیستم دوربین مدار بسته

ست آموزشی سیستم دوربین مدار بسته

مدل

: NTN-CU-18
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته