مجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانی

استند آموزشی آنتن مرکزی FULL استند آموزشی آنتن مرکزی FULL

استند آموزشی آنتن مرکزی FULL

مدل

: TGH-B8174
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی کارگاه سیستم آنتن مرکزی و ماهواره
استند آموزشی اعلام حریق آدرس پذیر استند آموزشی اعلام حریق آدرس پذیر

استند آموزشی اعلام حریق آدرس پذیر

مدل

: Addressable fire alarm
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه و استند آموزشی اعلام حریق
تابلو آموزشی آیفون تصویری یک طبقه رنگی تابلو آموزشی آیفون تصویری یک طبقه رنگی

تابلو آموزشی آیفون تصویری یک طبقه رنگی

مدل

: 140807
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی آیفون صوتی و تصویری
تابلو آموزشی اعلام حریق در ساختمان تابلو آموزشی اعلام حریق در ساختمان

تابلو آموزشی اعلام حریق در ساختمان

مدل

: 140803
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه و استند آموزشی اعلام حریق