مجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانی

استند آموزشی آنتن مرکزی FULL استند آموزشی آنتن مرکزی FULL

استند آموزشی آنتن مرکزی FULL

مدل

: TGH-B8174
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی کارگاه سیستم آنتن مرکزی و ماهواره
تابلو آموزشی آیفون تصویری یک طبقه رنگی تابلو آموزشی آیفون تصویری یک طبقه رنگی

تابلو آموزشی آیفون تصویری یک طبقه رنگی

مدل

: 140807
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی آیفون صوتی و تصویری
تابلو آموزشی اعلام حریق در ساختمان تابلو آموزشی اعلام حریق در ساختمان

تابلو آموزشی اعلام حریق در ساختمان

مدل

: 140803
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه و استند آموزشی اعلام حریق