ابزار عمومی تشخیص و مانیتورینگ پزشکی

دستگاه کیموگراف استیمولاتور دیجیتال دستگاه کیموگراف استیمولاتور دیجیتال

دستگاه کیموگراف استیمولاتور دیجیتال

مدل

: bk57
تجهیزات پزشکی و سلامتابزار عمومی تشخیص و مانیتورینگ پزشکینظارت و نمایشگر قلب و عروق و سیگنال حیاتیکیموگراف
قلم حرارتی کیموگراف قلم حرارتی کیموگراف

قلم حرارتی کیموگراف

مدل

: حرارتی مکانیکی
تجهیزات پزشکی و سلامتابزار عمومی تشخیص و مانیتورینگ پزشکینظارت و نمایشگر قلب و عروق و سیگنال حیاتیکیموگراف
کیموگراف کیموگراف

کیموگراف

مدل

: کیموگراف+استیمولاتور bs17
تجهیزات پزشکی و سلامتابزار عمومی تشخیص و مانیتورینگ پزشکینظارت و نمایشگر قلب و عروق و سیگنال حیاتیکیموگراف