ابزار عمومی تشخیص و مانیتورینگ پزشکی

دستگاه نوار قلب همراه آموزشی دستگاه نوار قلب همراه آموزشی

دستگاه نوار قلب همراه آموزشی

مدل

: NH1
تجهیزات پزشکی و سلامتابزار عمومی تشخیص و مانیتورینگ پزشکینظارت و نمایشگر قلب و عروق و سیگنال حیاتینظارت بیمار و نمایشگر ECG