مخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتی

پردازنده RF رادیو دیجیتال پردازنده RF رادیو دیجیتال

پردازنده RF رادیو دیجیتال

مدل

: دی آر ام-آر پی -وی 1
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیسیستم پردازش سیگنال دیجیتال
مدولاتور رادیو دیجیتال (DRM) مدولاتور رادیو دیجیتال (DRM)

مدولاتور رادیو دیجیتال (DRM)

مدل

: دی آر ام-ای ایکس-وی 1
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیمدولاتور رادیو دیجیتال
نمایشگر دیجیتال نمایشگر دیجیتال

نمایشگر دیجیتال

مدل

: STI-50
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیسامانه دیجیتال کننده
کانتنت سرور (DRM) کانتنت سرور (DRM)

کانتنت سرور (DRM)

مدل

: دی آر ام-سی اس-وی 1
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیکانتنت سرور