تجهیزات برودتی و دمای بسیار پایین

برج خنک کننده برج خنک کننده

برج خنک کننده

مدل

: RU 091
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینبرج خنک کننده
برج خنک کننده برج خنک کننده

برج خنک کننده

مدل

: uop320
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینبرج خنک کننده
برج خنک کننده تحقیقاتی برج خنک کننده تحقیقاتی

برج خنک کننده تحقیقاتی

مدل

: RR 193
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینبرج خنک کننده
خنک کننده مبرد 1.5 اسب بخار آرمیناد خنک کننده مبرد 1.5 اسب بخار آرمیناد

خنک کننده مبرد 1.5 اسب بخار آرمیناد

مدل

: CC2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینخنک کننده
خنک کننده مبرد 2 اسب بخار آرمیناد خنک کننده مبرد 2 اسب بخار آرمیناد

خنک کننده مبرد 2 اسب بخار آرمیناد

مدل

: CC3
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینخنک کننده
خنک کننده مداربسته یا چیلر خنک کننده مداربسته یا چیلر

خنک کننده مداربسته یا چیلر

مدل

: اچ آی -33
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات برودتی و دمای بسیار پایینخنک کننده