ضخامت سنجی

دستگاه پروفایلومتر دستگاه پروفایلومتر

دستگاه پروفایلومتر

مدل

: Surface Profilometer /50.10 S
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت سنج سوزنی
دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

مدل

: FDP - D1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
ضخامت دیجیتالی  پارچه و فرش نخ بخیه و... ضخامت دیجیتالی  پارچه و فرش نخ بخیه و...

ضخامت دیجیتالی پارچه و فرش نخ بخیه و...

مدل

: zkh92
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
ضخامت سنج آلتراسونیک ضخامت سنج آلتراسونیک

ضخامت سنج آلتراسونیک

مدل

: THP601
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت سنج مافوق صوت
نمایشگر ضخامت سنج نمایشگر ضخامت سنج

نمایشگر ضخامت سنج

مدل

: TCHM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
هد ضخامت سنج کریستالی هد ضخامت سنج کریستالی

هد ضخامت سنج کریستالی

مدل

: TCH
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج