کالیبراسیون دما و رطوبت

دستگاه کالیبراتور و نمایشگر رطوبت خاک(VWC ) دارای امکان تعریف معادلات کالیبراسیون سنسور ها دستگاه کالیبراتور و نمایشگر رطوبت خاک(VWC ) دارای امکان تعریف معادلات کالیبراسیون سنسور ها

دستگاه کالیبراتور و نمایشگر رطوبت خاک(VWC ) دارای امکان تعریف معادلات کالیبراسیون سنسور ها

مدل

: SMSC-2
آنالیز و اندازه گیریکالیبراتور و سیستم های کالیبراسیونکالیبراسیون دما و رطوبتتنظیم‌کننده حسگر دمایی مقاومتی
سنسور مرجع پی آر تی سنسور مرجع پی آر تی

سنسور مرجع پی آر تی

مدل

: پی تی 100
آنالیز و اندازه گیریکالیبراتور و سیستم های کالیبراسیونکالیبراسیون دما و رطوبتتنظیم‌کننده حسگر دمایی مقاومتی
کالیبراتور دما ، فشار و نیرو کالیبراتور دما ، فشار و نیرو

کالیبراتور دما ، فشار و نیرو

مدل

: AZS-CLPT01
آنالیز و اندازه گیریکالیبراتور و سیستم های کالیبراسیونکالیبراسیون دما و رطوبتتنظیم‌کننده حسگر دمایی مقاومتی