اندازه گیری pH و ORP و رسوب

pH و / ORP / Temp متر دستی پرتابل بلوتوث دار ارسال دیتا اتوکالیبره ATC بهمراه الکترود PHوسنسور دما و کبف حمل دستگاه  برق و باطری قابل شارژ pH و / ORP / Temp متر دستی پرتابل بلوتوث دار ارسال دیتا اتوکالیبره ATC بهمراه الکترود PHوسنسور دما و کبف حمل دستگاه  برق و باطری قابل شارژ

pH و / ORP / Temp متر دستی پرتابل بلوتوث دار ارسال دیتا اتوکالیبره ATC بهمراه الکترود PHوسنسور دما و کبف حمل دستگاه برق و باطری قابل شارژ

مدل

: Wireless pH Meter with Apk SAT - 502 B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوبکنترل pH
PH متر PH متر

PH متر

مدل

: 01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر pH متر

pH متر

مدل

: pH متر رومیزی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر 2 کاناله صفحه لمسی رومیزی و پرتابل  Color Touch screen pH متر 2 کاناله صفحه لمسی رومیزی و پرتابل  Color Touch screen

pH متر 2 کاناله صفحه لمسی رومیزی و پرتابل Color Touch screen

مدل

: pH 210 Touch
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر پرتابل دستی ATC اتوکالیبره با سنسور دما و کیف حمل pH متر پرتابل دستی ATC اتوکالیبره با سنسور دما و کیف حمل

pH متر پرتابل دستی ATC اتوکالیبره با سنسور دما و کیف حمل

مدل

: SAT - 502
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوبکنترل pH
pH متر رومیزی pH متر رومیزی

pH متر رومیزی

مدل

: pH Scan
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر رومیزی اتو کالیبره 3 نقطه ای بااکترود اپوکسی و پایه نگهدارنده ثابت و سنسور دماو بافر pH متر رومیزی اتو کالیبره 3 نقطه ای بااکترود اپوکسی و پایه نگهدارنده ثابت و سنسور دماو بافر

pH متر رومیزی اتو کالیبره 3 نقطه ای بااکترود اپوکسی و پایه نگهدارنده ثابت و سنسور دماو بافر

مدل

: SAT 401 Canaway
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
Ph متر رومیزی مدل 515 Ph متر رومیزی مدل 515

Ph متر رومیزی مدل 515

مدل

: TAT-PVT 515
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
Ph متر رومیزی مدل PF90 Ph متر رومیزی مدل PF90

Ph متر رومیزی مدل PF90

مدل

: TAT-PF90
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه

PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه

مدل

: Micro desktop PH meter
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH