تجهیزات کاغذ، چوب و نساجی

پارافین دیسپنسر - Dispenser Plus پارافین دیسپنسر - Dispenser Plus

پارافین دیسپنسر - Dispenser Plus

مدل

: DS4LM
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب و نساجیآماده سازی، تولید و آنالیز مواد سلولزی و کاغذتوزیع گر پارافین، پارافین تریمر
پارافین دیسپنسر مدل +DS 4LM پارافین دیسپنسر مدل +DS 4LM

پارافین دیسپنسر مدل +DS 4LM

مدل

: +DS 4LM
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب و نساجیآماده سازی، تولید و آنالیز مواد سلولزی و کاغذتوزیع گر پارافین، پارافین تریمر