تجهیزات برق و الکترونیک

DAQ142 DAQ142

DAQ142

مدل

: 12 کانال
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
DAQ5004 DAQ5004

DAQ5004

مدل

: DAQ5004
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
LOTEX DCU LOTEX DCU

LOTEX DCU

مدل

: LOTEX DCU
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو

PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو

مدل

: P1 101
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکمدار مجتمع دیجیتال برنامه‌پذیر
Virtex Pro 6678 Virtex Pro 6678

Virtex Pro 6678

مدل

: Virtex Pro 6678
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
آمپرمتر دیجیتال دقت بالا 4.5 رقمی آمپرمتر دیجیتال دقت بالا 4.5 رقمی

آمپرمتر دیجیتال دقت بالا 4.5 رقمی

مدل

: MNA_AM_100
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکتجهیزات عمومی اندازه گیری عوامل الکتریکیآمپرمتر
آموزنده آسانسور کششی سه ایستگاه آموزنده آسانسور کششی سه ایستگاه

آموزنده آسانسور کششی سه ایستگاه

مدل

: EL-100
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال