برش و لایه برداری

برش دقیق برش دقیق

برش دقیق

مدل

: سوپرکات 100 آ
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده
برش مغزه حفاری برش مغزه حفاری

برش مغزه حفاری

مدل

: DF-CSM-0.6
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده
توربوکات توربوکات

توربوکات

مدل

: 1000 اف ایکس
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده
تیغ تیرکن تیغ تیرکن

تیغ تیرکن

مدل

: ARSK-93-01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریدستگاه تیغ تیز کن
دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی بسیار نازک دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی بسیار نازک

دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی بسیار نازک

مدل

: ESR-TSI07
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش مقاطع بسیار نازک
لیزرکات لیزرکات

لیزرکات

مدل

: 300 اس ام
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده لیزری
میز برش شیشه میز برش شیشه

میز برش شیشه

مدل

: GT2020
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده
میز برش شیشه میز برش شیشه

میز برش شیشه

مدل

: GCT-35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده
میکرو کاتر میکرو کاتر

میکرو کاتر

مدل

: mc 25
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش و لایه برداریبرش دهنده