فیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژ

اسپین ورتکس اسپین ورتکس

اسپین ورتکس

مدل

: 40x2
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژمیکرو سانتریفیوژ، میکروفیوژ، سرفیوژ
اسپین ورتکس گرد درب دار اسپین ورتکس گرد درب دار

اسپین ورتکس گرد درب دار

مدل

: sp
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژمیکرو اسپین (مینی فیوژ)
الک آزمایشگاهی با فریم 12 الک آزمایشگاهی با فریم 12

الک آزمایشگاهی با فریم 12

مدل

: SI.B100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی
الک آزمایشگاهی با فریم 8 الک آزمایشگاهی با فریم 8

الک آزمایشگاهی با فریم 8

مدل

: SI.B2
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی
الک استیل با فریم 12 اینچ الک استیل با فریم 12 اینچ

الک استیل با فریم 12 اینچ

مدل

: SO 225
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک شن و ماسه
الک استیل با فریم 8 اینچ الک استیل با فریم 8 اینچ

الک استیل با فریم 8 اینچ

مدل

: SO 125
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک شن و ماسه
الک تر برای اندازه گیری پایداری خاکدانه ها الک تر برای اندازه گیری پایداری خاکدانه ها

الک تر برای اندازه گیری پایداری خاکدانه ها

مدل

: AS8
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
الک تر برای اندازه گیری توزیع اندازه خاکدانه ها الک تر برای اندازه گیری توزیع اندازه خاکدانه ها

الک تر برای اندازه گیری توزیع اندازه خاکدانه ها

مدل

: PSD2
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
الک جت هوا الک جت هوا

الک جت هوا

مدل

: ایرجت
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک جت هوا