رک آزمایشگاهی

پایه یا نگهدارنده سمپلر پایه یا نگهدارنده سمپلر

پایه یا نگهدارنده سمپلر

مدل

: اچ 1,2
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
تک رک میکروتیوب - دو طرفه (جعبه 8 عددی) تک رک میکروتیوب - دو طرفه (جعبه 8 عددی)

تک رک میکروتیوب - دو طرفه (جعبه 8 عددی)

مدل

: تک رک میکروتیوب - دو طرفه (جعبه 8 عددی)
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
تک رک کرایو (جعبه 8 عددی) تک رک کرایو (جعبه 8 عددی)

تک رک کرایو (جعبه 8 عددی)

مدل

: تک رک کرایو (جعبه 8 عددی)
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک پازلی سری 4 عددی رک پازلی سری 4 عددی

رک پازلی سری 4 عددی

مدل

: رک پازلی سری 4 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک چرخان سری 4 عددی رک چرخان سری 4 عددی

رک چرخان سری 4 عددی

مدل

: رک چرخان سری 4 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک حمل نمونه 12 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 58mm رک حمل نمونه 12 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 58mm

رک حمل نمونه 12 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 58mm

مدل

: رک حمل نمونه 12 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 58mm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 43mm رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 43mm

رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 43mm

مدل

: رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 43mm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 48mm رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 48mm

رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 48mm

مدل

: رک حمل نمونه 20 خانه برای ظروف نمونه تا قطر 48mm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک حمل نمونه 68 خانه برای لوله های فالکون با قطر 16 و 28 mm رک حمل نمونه 68 خانه برای لوله های فالکون با قطر 16 و 28 mm

رک حمل نمونه 68 خانه برای لوله های فالکون با قطر 16 و 28 mm

مدل

: رک حمل نمونه 68 خانه برای لوله های فالکون با قطر 16 و 28 mm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده
رک خشک کن رک خشک کن

رک خشک کن

مدل

: رک خشک کن
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیرک آزمایشگاهیرک و نگهدارنده