سایر تکنیک های تصویربرداری پزشکی

اسپکت اسپکت

اسپکت

مدل

: پرو اسپکت 2
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
دستگاه پت حیوانات کوچک دستگاه پت حیوانات کوچک

دستگاه پت حیوانات کوچک

مدل

: Xtrim
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
سیستم تصویر برداری اسپکت حیوانی از حیوانات کوچک سیستم تصویر برداری اسپکت حیوانی از حیوانات کوچک

سیستم تصویر برداری اسپکت حیوانی از حیوانات کوچک

مدل

: HiReSPECT II
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
کاپی ویژن کاپی ویژن

کاپی ویژن

مدل

: Zoom Pro 200X
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات