برد و قطعه الکترونیک

استند آموزشی PLC S7 سری 300 استند آموزشی PLC S7 سری 300

استند آموزشی PLC S7 سری 300

مدل

: RA 325
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
استند آموزشی PLC لوگو پایه استند آموزشی PLC لوگو پایه

استند آموزشی PLC لوگو پایه

مدل

: RA 297
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
پکیج آموزشی plc logo پایه پکیج آموزشی plc logo پایه

پکیج آموزشی plc logo پایه

مدل

: RA 327
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
برد آموزشی AVR پیشرفته برد آموزشی AVR پیشرفته

برد آموزشی AVR پیشرفته

مدل

: MNA-TA-001
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک
برد آموزشی AVR مقدماتی برد آموزشی AVR مقدماتی

برد آموزشی AVR مقدماتی

مدل

: MNA-TB-001
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک
برد آموزشی آردینو Uno برد آموزشی آردینو Uno

برد آموزشی آردینو Uno

مدل

: Arduino uno
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک
برد پردازشی ابر پردازشگر FPGA UltraScale التراسکیل بدون DSP برد پردازشی ابر پردازشگر FPGA UltraScale التراسکیل بدون DSP

برد پردازشی ابر پردازشگر FPGA UltraScale التراسکیل بدون DSP

مدل

: YE-C11Z-IK1152
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
برد مدار چاپی با اسلات های  VPX برد مدار چاپی با اسلات های  VPX

برد مدار چاپی با اسلات های VPX

مدل

: VB08Z
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی