تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانی

پن میکسر پن میکسر

پن میکسر

مدل

: 100
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هامخلوط کن سیمان و بتن
دستگاه آزمایش مقاومت در برابر سایش موزائیک طبق استاندارد ISIRI 755 دستگاه آزمایش مقاومت در برابر سایش موزائیک طبق استاندارد ISIRI 755

دستگاه آزمایش مقاومت در برابر سایش موزائیک طبق استاندارد ISIRI 755

مدل

: BR 220
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتجهیزات و ماشین آلات کارهای تخصصی و فرآیندهای ساخت و ساز خاصتجهیزات سایش سطوح مصالح و مواد ساختمانی
قالب استوانه ای بتن قالب استوانه ای بتن

قالب استوانه ای بتن

مدل

: 30*15
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها
قالب استوانه ای بتن قالب استوانه ای بتن

قالب استوانه ای بتن

مدل

: 10*20
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها