تجهیزات و قطعات مخابرات لیزری و نوری

مبدل ایزوله نوری پورت USB مدل 2517 مبدل ایزوله نوری پورت USB مدل 2517

مبدل ایزوله نوری پورت USB مدل 2517

مدل

: USBOIC 2517
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتتجهیزات و قطعات مخابرات لیزری و نوریمبدل نوری به الکتریکی