پردازش تصویر

استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200 استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200

استند آموزشی پایه 2 PLC s7 1200

مدل

: RA 281
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پردازش تصویر متالوگرافی
ان سی کنترل دو محور ان سی کنترل دو محور

ان سی کنترل دو محور

مدل

: tpznc controler
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پردازش تصویر متالوگرافی
دستگاه تصویربرداری پرتو ایکس قابل حمل کوله ای دستگاه تصویربرداری پرتو ایکس قابل حمل کوله ای

دستگاه تصویربرداری پرتو ایکس قابل حمل کوله ای

مدل

: PX120M/BP
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرپردازشگر تصویر پرتو ایکس
سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: MMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: CMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی

نرم افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی

مدل

: MSS97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پخش تصاویر