آزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوام

آکوستیک امیشن چهار کاناله آکوستیک امیشن چهار کاناله

آکوستیک امیشن چهار کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربعیب یاب مافوق صوت
چمبر پرتودهی اشعه ایکس چمبر پرتودهی اشعه ایکس

چمبر پرتودهی اشعه ایکس

مدل

: CH-RAXON120HPB
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربآزمون های کنترل غیرمخرب اشعه ایکس
دستگاه تست غیر مخرب فراصوت دستگاه تست غیر مخرب فراصوت

دستگاه تست غیر مخرب فراصوت

مدل

: Sonex UT
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربعیب یاب مافوق صوت
سی تی اسکن صنعتی سی تی اسکن صنعتی

سی تی اسکن صنعتی

مدل

: CTech-C110
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربسی تی اسکن صنعتی
مجموعه تحقیقاتی تهویه مطبوع مجموعه تحقیقاتی تهویه مطبوع

مجموعه تحقیقاتی تهویه مطبوع

مدل

: RR 174
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامآزمون عملکرد تجهیزات گرمایشی و برودتیآزمون تهویه مطبوع
کنترلر دستگاههای آزمون شیشه های دوجداره کنترلر دستگاههای آزمون شیشه های دوجداره

کنترلر دستگاههای آزمون شیشه های دوجداره

مدل

: سیستم کنترل یکپارچه هوشمند
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامآزمون عملکرد و دوام الکترومکانیکیکنترلر آزمون شیشه های دوجداره