آزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوام

آزمونگر واترچک آزمونگر واترچک

آزمونگر واترچک

مدل

: 401
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامنشت یاب و آزمون های نشتینشت یاب آب
آکوستیک امیشن چهار کاناله آکوستیک امیشن چهار کاناله

آکوستیک امیشن چهار کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربعیب یاب مافوق صوت
اسکنر و نرم‌افزار اسکن و بایگانی فیلم‌های رادیوگرافی جوش اسکنر و نرم‌افزار اسکن و بایگانی فیلم‌های رادیوگرافی جوش

اسکنر و نرم‌افزار اسکن و بایگانی فیلم‌های رادیوگرافی جوش

مدل

: 8 بیتی
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخرببازرسی جوش
تست  ، عیب یابی و ضخامت سنجی آلتراسونیک دسکتاب تست  ، عیب یابی و ضخامت سنجی آلتراسونیک دسکتاب

تست ، عیب یابی و ضخامت سنجی آلتراسونیک دسکتاب

مدل

: 101
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخرب
چمبر پرتودهی اشعه ایکس چمبر پرتودهی اشعه ایکس

چمبر پرتودهی اشعه ایکس

مدل

: CH-RAXON120HPB
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربآزمون های کنترل غیرمخرب اشعه ایکس
دستگاه پرتابل تست آلتراسونیک دستگاه پرتابل تست آلتراسونیک

دستگاه پرتابل تست آلتراسونیک

مدل

: TMU 201
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربعیب یاب مافوق صوت