آنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتی

اسپری کوتر اسپری کوتر

اسپری کوتر

مدل

: KT-SC
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیساخت و تولید دارواکسترودر اسفرونایزر داروسازی
پایلوت راکتور 3 لیتری پایلوت راکتور 3 لیتری

پایلوت راکتور 3 لیتری

مدل

: PR-3l
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیساخت و تولید دارواکسترودر اسفرونایزر داروسازی
پرس دستی قرص ساز پرس دستی قرص ساز

پرس دستی قرص ساز

مدل

: FAPAN 10PR1
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصپرس قرص 
پرس دستی قرص ساز(فنردار) پرس دستی قرص ساز(فنردار)

پرس دستی قرص ساز(فنردار)

مدل

: FAPAN 10PR2
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصپرس قرص 
پرس قرص پرس قرص

پرس قرص

مدل

: 2022
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصکپسول پر کن
پرس قرص دستی پرس قرص دستی

پرس قرص دستی

مدل

: دستی
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآماده سازی قرصپرس قرص 
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 12وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیمطالعه خواص انحلال و باز شدن قرصآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 8وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیمطالعه خواص انحلال و باز شدن قرصآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 6 وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیمطالعه خواص انحلال و باز شدن قرصآزمون انحلال قرص یا کپسول