انواع موتور غیر خودرویی

پکیج آموزشی استپ موتور پکیج آموزشی استپ موتور

پکیج آموزشی استپ موتور

مدل

: TGH- SM
مکانیک و مکاترونیکانواع موتور غیر خودروییموتور های الکتریکی، الکتروموتورسروو موتور
سیستم آموزشی کنترل سروو موتور سیستم آموزشی کنترل سروو موتور

سیستم آموزشی کنترل سروو موتور

مدل

: MFH-SYSCONT01
مکانیک و مکاترونیکانواع موتور غیر خودروییموتور های الکتریکی، الکتروموتورسروو موتور
مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر

مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر

مدل

: Diesel-Training
مکانیک و مکاترونیکانواع موتور غیر خودروییموتورهای سوخت فسیلیموتورهای دیزلی
موتور سروو موتور سروو

موتور سروو

مدل

: MANA-400-015
مکانیک و مکاترونیکانواع موتور غیر خودروییموتور های الکتریکی، الکتروموتورموتور DC بدون جاروبک (براشلس)
موتور سروو موتور سروو

موتور سروو

مدل

: MANA-076-060
مکانیک و مکاترونیکانواع موتور غیر خودروییموتور های الکتریکی، الکتروموتورموتور DC بدون جاروبک (براشلس)