تجهیزات سایش سطوح مصالح و مواد ساختمانی

دستگاه آزمایش مقاومت در برابر سایش موزائیک طبق استاندارد ISIRI 755 دستگاه آزمایش مقاومت در برابر سایش موزائیک طبق استاندارد ISIRI 755

دستگاه آزمایش مقاومت در برابر سایش موزائیک طبق استاندارد ISIRI 755

مدل

: BR 220
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتجهیزات و ماشین آلات کارهای تخصصی و فرآیندهای ساخت و ساز خاصتجهیزات سایش سطوح مصالح و مواد ساختمانی