تولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزی

دستگاه قالبگیری مقاطع صیقلی دستگاه قالبگیری مقاطع صیقلی

دستگاه قالبگیری مقاطع صیقلی

مدل

: مانتکس 40
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیقالب گیری مقاطع صیقلی
روتوپلان روتوپلان

روتوپلان

مدل

: روتوپلان ام ال
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیروتوپلان
شکل دهنده الکترومغناطیسی شکل دهنده الکترومغناطیسی

شکل دهنده الکترومغناطیسی

مدل

: EMF-04-08
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیفرایندهای متالورژیکی توسط پالس الکترومغناطیسی
قالب شکل دهی پوسته قالب شکل دهی پوسته

قالب شکل دهی پوسته

مدل

: SF-01
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیشکل دهی فلزات
کوره الکتریکی دما بالا کوره الکتریکی دما بالا

کوره الکتریکی دما بالا

مدل

: Mb1700.6
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیشکل دهی فلزات
کوره الکتریکی دما بالا کوره الکتریکی دما بالا

کوره الکتریکی دما بالا

مدل

: MF1200.10
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیشکل دهی فلزات