تجهیزات جانبی آزمایشگاه

پایه 30 سانتیمتری رومیزی یک جفت پایه 30 سانتیمتری رومیزی یک جفت

پایه 30 سانتیمتری رومیزی یک جفت

مدل

: BH1008
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
بلاک کاتر رادیوتراپی بلاک کاتر رادیوتراپی

بلاک کاتر رادیوتراپی

مدل

: BLOCK CUTTER-01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
تبدیل 1/2×3/8 تبدیل 1/2×3/8

تبدیل 1/2×3/8

مدل

: BH4010
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
تخت جراحی حیوانات آزمایشگاهی تخت جراحی حیوانات آزمایشگاهی

تخت جراحی حیوانات آزمایشگاهی

مدل

: operating table
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و تخت جراحی و کالبدشکافی
ترولی ترولی

ترولی

مدل

: T T R
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
چشم شوی  دیواری -گالوانیزه چشم شوی  دیواری -گالوانیزه

چشم شوی دیواری -گالوانیزه

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی اضطراری ایستاده چشم شوی اضطراری ایستاده

چشم شوی اضطراری ایستاده

مدل

: گالوانیزه پدال دستی - پدال پایی(بدون علم)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی اضطراری ایستاده چشم شوی اضطراری ایستاده

چشم شوی اضطراری ایستاده

مدل

: استیل316 پدال دستی - پدال پایی (بدون علم)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی اضطراری دیواری چشم شوی اضطراری دیواری

چشم شوی اضطراری دیواری

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی