موتورهای سوخت فسیلی

مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر

مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر

مدل

: Diesel-Training
مکانیک و مکاترونیکانواع موتور غیر خودروییموتورهای سوخت فسیلیموتورهای دیزلی