موتورهای سوخت فسیلی

مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر

مجموعه آموزشی سوخت رسانی دیزل ردیفی بهمراه سیستم کنترل دور اینورتر

مدل

: Diesel-Training
مکانیک و مکاترونیکانواع موتورموتورهای سوخت فسیلیموتورهای دیزلی
مجموعه آموزشی موتور وگیربکس زنده L90 زیمنس مجموعه آموزشی موتور وگیربکس زنده L90 زیمنس

مجموعه آموزشی موتور وگیربکس زنده L90 زیمنس

مدل

: 140207
مکانیک و مکاترونیکانواع موتورموتورهای سوخت فسیلیموتورهای دیزلی