اتصالات آزمایشگاهی

آدابتور شیشه ای آدابتور شیشه ای

آدابتور شیشه ای

مدل

: زانویی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیاتصالات شیشه ای و پلاستیکی
پایه سمپلر گردان 6 شاخه پایه سمپلر گردان 6 شاخه

پایه سمپلر گردان 6 شاخه

مدل

: پایه سمپلر گردان 6 شاخه
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیاتصالات شیشه ای و پلاستیکی
پایه و گیره الکترود تاشو متحرک پایه و گیره الکترود تاشو متحرک

پایه و گیره الکترود تاشو متحرک

مدل

: Holder -SAT-Flexible
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیپایه و گیره آزمایشگاهی
ست هولدر فیلتراسیون (میلی پور) ست هولدر فیلتراسیون (میلی پور)

ست هولدر فیلتراسیون (میلی پور)

مدل

: 1000
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیپایه و گیره آزمایشگاهی
سه راهی شیشه ای سه راهی شیشه ای

سه راهی شیشه ای

مدل

: تقطیر
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیاتصالات شیشه ای و پلاستیکی
گیره و میله پایه الکترود متحرک گیره و میله پایه الکترود متحرک

گیره و میله پایه الکترود متحرک

مدل

: SAT- HOLDER
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیپایه و گیره آزمایشگاهی