مکانیک و مکاترونیک

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

آزمایش افت‌ها (تلفات) در سامانه (سیستم) لوله‌کشی

مدل

: FM-E04
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتتجهیزات انتقال و آنالیز جرم و جریان/ تونل و پروانه هاآزمون افت‌ و تلفات در انتقال سیالات
آزمایش تعادل اجسام شناور آزمایش تعادل اجسام شناور

آزمایش تعادل اجسام شناور

مدل

: FM-E02
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجتعادل سنج اجسام شناور
آشکارساز جریان نفوذپذیر آشکارساز جریان نفوذپذیر

آشکارساز جریان نفوذپذیر

مدل

: RY 264
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآشکارساز جریان نفوذپذیر
آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته

آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته

مدل

: RO-100
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیربات آموزشی مسیریاب
آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

مدل

: VAD 1.03
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
اتاق برق و انژکتور ،کولرتکمیلی آموزشی پژو 405/سمند اتاق برق و انژکتور ،کولرتکمیلی آموزشی پژو 405/سمند

اتاق برق و انژکتور ،کولرتکمیلی آموزشی پژو 405/سمند

مدل

: 140307
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)سامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودروسیستم آموزشی برق خودرو انژکتور و روشنایی
ارتعاش سنج پرتابل ارتعاش سنج پرتابل

ارتعاش سنج پرتابل

مدل

: DL3118
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاشات آزاد و اجباری ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

مدل

: RD 085
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتلرزش آزاد و اجباریآزمون ارتعاش آزاد و اجباری