نگهدارنده ها

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

مدل

: SA-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر، نگه دارنده مغزه
اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما

اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما

مدل

: VG2022
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
جای پلیت استیل جای پلیت استیل

جای پلیت استیل

مدل

: جای پلیت استیل
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1) دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1)

دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1)

مدل

: PLG-IN-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر، نگه دارنده مغزه
سبد استیل سری 2 عددی سبد استیل سری 2 عددی

سبد استیل سری 2 عددی

مدل

: سبد استیل سری 2 عددی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
شیر ایزوله فشار و دما بالا شیر ایزوله فشار و دما بالا

شیر ایزوله فشار و دما بالا

مدل

: 10V-F-FF-006
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
شیر ایزوله فشار و دما بالا شیر ایزوله فشار و دما بالا

شیر ایزوله فشار و دما بالا

مدل

: 10V-M-F-4-004
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
شیر منیفولد فشار بالا و دما بالا شیر منیفولد فشار بالا و دما بالا

شیر منیفولد فشار بالا و دما بالا

مدل

: 10V-F-FF-2-008
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده