نگهدارنده ها

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

مدل

: SA-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
جای پلیت استیل جای پلیت استیل

جای پلیت استیل

مدل

: جای پلیت استیل
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
دستگاه پلاگ ساز تیپ 1 دستگاه پلاگ ساز تیپ 1

دستگاه پلاگ ساز تیپ 1

مدل

: CPAT1
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
دستگاه پلاگ ساز تیپ 2 دستگاه پلاگ ساز تیپ 2

دستگاه پلاگ ساز تیپ 2

مدل

: DCPMT2
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
سبد استیل سری 2 عددی سبد استیل سری 2 عددی

سبد استیل سری 2 عددی

مدل

: سبد استیل سری 2 عددی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
مغزه گیر مغزه گیر

مغزه گیر

مدل

: CD-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
مغزه گیر مغزه گیر

مغزه گیر

مدل

: CPM-BR01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
مغزه گیر اتوماتیک مغزه گیر اتوماتیک

مغزه گیر اتوماتیک

مدل

: CP-PMa213
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر برقی و اتوماتیک