نگهدارنده ها

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

مدل

: SA-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما

اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما

مدل

: VG2022
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
جای پلیت استیل جای پلیت استیل

جای پلیت استیل

مدل

: جای پلیت استیل
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1) دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1)

دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1)

مدل

: PLG-IN-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
دستگاه پلاگ ساز( تیپ 2) دستگاه پلاگ ساز( تیپ 2)

دستگاه پلاگ ساز( تیپ 2)

مدل

: PLG-IN-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
سبد استیل سری 2 عددی سبد استیل سری 2 عددی

سبد استیل سری 2 عددی

مدل

: سبد استیل سری 2 عددی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
مغزه گیر مغزه گیر

مغزه گیر

مدل

: CD-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
مغزه گیر اتوماتیک مغزه گیر اتوماتیک

مغزه گیر اتوماتیک

مدل

: CP-PMa213
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر برقی و اتوماتیک
مغزه گیر دستی مغزه گیر دستی

مغزه گیر دستی

مدل

: CP-PM213
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر