تجهیزات توان و قدرت

آزمایش ترانسفورماتور آزمایش ترانسفورماتور

آزمایش ترانسفورماتور

مدل

: PHY2-T1001
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتبدیل کننده و ترانسفورماتورآزمون ترانسفورماتور
دستگاه آزمون‌گر جامع تجهیزات پست دستگاه آزمون‌گر جامع تجهیزات پست

دستگاه آزمون‌گر جامع تجهیزات پست

مدل

: KAVOSH T22
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالاآزمون ترکینگ ولتاژ بالا و سایش
دستگاه تست ضربه کابل دستگاه تست ضربه کابل

دستگاه تست ضربه کابل

مدل

: SCIT
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآماده سازی و آزمون کابل و سیمآزمون ضربه سیم و کابل در سرما
دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات

دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات

مدل

: ای ام تی 205
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالاآزمایشگر ادوات حفاظتی و اندازه گیری
دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات

دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات

مدل

: ای ام تی 105
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون کنتور، مقره، فیوزسنجشگر چند منظوره تجهیزات برق
رله حفاظت ثانویه HAFEZ131 رله حفاظت ثانویه HAFEZ131

رله حفاظت ثانویه HAFEZ131

مدل

: HAFEZ131
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتجهیزات حفاظت و انتقال نیرورله