ثبت و نگهداری تصویر زیستی

ژل داک ژل داک

ژل داک

مدل

: GD -100
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داک ارمیناد ژل داک ارمیناد

ژل داک ارمیناد

مدل

: بی ال وان
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنت ژل داکیومنت

ژل داکیومنت

مدل

: Scientifica Series
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژل داکیومنتیشن   با نمایشگر لمسی ژل داکیومنتیشن   با نمایشگر لمسی

ژل داکیومنتیشن با نمایشگر لمسی

مدل

: FGP-500plus
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
ژلداک یووی ژلداک یووی

ژلداک یووی

مدل

: یووی1
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
نرم افزار اسکنر لام میکروسکوپی نرم افزار اسکنر لام میکروسکوپی

نرم افزار اسکنر لام میکروسکوپی

مدل

: VOPE14.8
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستیتصویربرداری از لام، اسکنر لام کامل
نرم‌افزار بررسی کروموزوم‌ها (کاریوتایپینگ) نرم‌افزار بررسی کروموزوم‌ها (کاریوتایپینگ)

نرم‌افزار بررسی کروموزوم‌ها (کاریوتایپینگ)

مدل

: آمتیست
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیثبت و نگهداری تصویر زیستی