لیزر حالت جامد

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

مدل

: LDC-202
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لبزر نودیوم یاگ 100 وات لبزر نودیوم یاگ 100 وات

لبزر نودیوم یاگ 100 وات

مدل

: Nd:Yag NDF100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر Nd:YAG پالسی 200 وات لیزر Nd:YAG پالسی 200 وات

لیزر Nd:YAG پالسی 200 وات

مدل

: PMT2100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزر صنعتی و نیمه صنعتی حالت جامد
لیزر Nd:YAG پالسی 400 وات لیزر Nd:YAG پالسی 400 وات

لیزر Nd:YAG پالسی 400 وات

مدل

: PMT4200
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزر صنعتی و نیمه صنعتی حالت جامد
لیزر Nd:YAG پالسی اموزشی لیزر Nd:YAG پالسی اموزشی

لیزر Nd:YAG پالسی اموزشی

مدل

: لیزر Nd:YAG پالسی اموزشی
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر Nd:Yag دیود پمپ لیزر Nd:Yag دیود پمپ

لیزر Nd:Yag دیود پمپ

مدل

: مدل 100 وات NDD100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر Nd:YAG مدل  آزمایشگاهی لیزر Nd:YAG مدل  آزمایشگاهی

لیزر Nd:YAG مدل آزمایشگاهی

مدل

: Nd:YAG150Q-20D
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر پالس کوتاه فمتو ثانیه تیتانیوم سفایر لیزر پالس کوتاه فمتو ثانیه تیتانیوم سفایر

لیزر پالس کوتاه فمتو ثانیه تیتانیوم سفایر

مدل

: زئوس 10
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزر تیتانیوم سافایر
لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز) لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز)

لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز)

مدل

: فمتو-09
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر پالسی حالت جامد تیغه ای دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (200 میلی ژول 532 نانومتر-100 هرتز) لیزر پالسی حالت جامد تیغه ای دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (200 میلی ژول 532 نانومتر-100 هرتز)

لیزر پالسی حالت جامد تیغه ای دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (200 میلی ژول 532 نانومتر-100 هرتز)

مدل

: فمتو-07
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد