پمپ و مکنده

پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک

مدل

: PP01
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک YZ15 پمپ پریستالتیک YZ15

پمپ پریستالتیک YZ15

مدل

: TN-YZ15-555
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک با عملکرد چندگانه پمپ پریستالتیک با عملکرد چندگانه

پمپ پریستالتیک با عملکرد چندگانه

مدل

: Dispensing/Flow Rate
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پریستالتیک
پمپ پیستونی فشار بالا پمپ پیستونی فشار بالا

پمپ پیستونی فشار بالا

مدل

: HPP-SN-555
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پیستونی، پمپ‌ پلانجری، پمپ دیافراگمی
پمپ تزریق دبل پمپ تزریق دبل

پمپ تزریق دبل

مدل

: HB-108-SB
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق
پمپ تزریق سیال  continuous پمپ تزریق سیال  continuous

پمپ تزریق سیال continuous

مدل

: 700 CHSP
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر
پمپ تزریق سیال تک سیلندر 6000 پام پمپ تزریق سیال تک سیلندر 6000 پام

پمپ تزریق سیال تک سیلندر 6000 پام

مدل

: صنعتی
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق
پمپ تزریق سیال سینگل 10000پام پمپ تزریق سیال سینگل 10000پام

پمپ تزریق سیال سینگل 10000پام

مدل

: صنعتی
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق