غوطه وری و لایه نشانی با مایع

دیپ کوتر دیپ کوتر

دیپ کوتر

مدل

: دی‌سی‌ام-10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری) دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری)

دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری)

مدل

: DPC-TN-554
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه‌نشانی اپیتکسی از مایع
لایه نشانی غوطه وری لایه نشانی غوطه وری

لایه نشانی غوطه وری

مدل

: Dip 2070
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
لایه نشانی غوطه وری چند ظرف (دیپ کوتر) لایه نشانی غوطه وری چند ظرف (دیپ کوتر)

لایه نشانی غوطه وری چند ظرف (دیپ کوتر)

مدل

: DPC-SN-555
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه‌نشانی اپیتکسی از مایع