غوطه وری و لایه نشانی با مایع

دستگاه لایه نشانی دو منظوره غوطه ور سازی و الکتروکوتینگ دستگاه لایه نشانی دو منظوره غوطه ور سازی و الکتروکوتینگ

دستگاه لایه نشانی دو منظوره غوطه ور سازی و الکتروکوتینگ

مدل

: DIP-700-CM
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
دستگاه لایه نشانی مولکولی  Langmuir Blodgett دستگاه لایه نشانی مولکولی  Langmuir Blodgett

دستگاه لایه نشانی مولکولی Langmuir Blodgett

مدل

: NAM-102-700
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
دیپ کوتر دیپ کوتر

دیپ کوتر

مدل

: دی‌سی‌ام-10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری) دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری)

دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری)

مدل

: DPC-TN-554
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه‌نشانی اپیتکسی از مایع
لایه نشانی غوطه وری لایه نشانی غوطه وری

لایه نشانی غوطه وری

مدل

: Dip 2070
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
لایه نشانی غوطه وری Dipper Machine پلاس لایه نشانی غوطه وری Dipper Machine پلاس

لایه نشانی غوطه وری Dipper Machine پلاس

مدل

: DIP-400-CM
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
لایه نشانی غوطه وری اتوماتیک Dipper Machine مجهز به سیستم سیرکولشن لایه نشانی غوطه وری اتوماتیک Dipper Machine مجهز به سیستم سیرکولشن

لایه نشانی غوطه وری اتوماتیک Dipper Machine مجهز به سیستم سیرکولشن

مدل

: DIP-102-C
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری
لایه نشانی غوطه وری اتوماتیک Dipper Machine مجهز به نشانگر دما لایه نشانی غوطه وری اتوماتیک Dipper Machine مجهز به نشانگر دما

لایه نشانی غوطه وری اتوماتیک Dipper Machine مجهز به نشانگر دما

مدل

: ِDIP-102-I
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه نشانی غوطه وری