کوره

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره الکتریکی و مافلی
var  کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی var  کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی

var کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی

مدل

: VAR01E3
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره ذوب قوسی تحت خلا
vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5 vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5

vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5

مدل

: vim3e5
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره خلا، کوره خلا بالا
آون خلأ آون خلأ

آون خلأ

مدل

: VA-64
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره خلا، کوره خلا بالا
پکیج حرارتی پرتابل یاران پکیج حرارتی پرتابل یاران

پکیج حرارتی پرتابل یاران

مدل

: YHU 7KW Portable
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره الکتریکی و مافلی
دستگاه حرارت دهی سریع در اتمسفر کنترل شده دستگاه حرارت دهی سریع در اتمسفر کنترل شده

دستگاه حرارت دهی سریع در اتمسفر کنترل شده

مدل

: RTP-1SV
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره خلا، کوره خلا بالا
دستگاه دوپینگ و اکسیداسیون سیلیکون دستگاه دوپینگ و اکسیداسیون سیلیکون

دستگاه دوپینگ و اکسیداسیون سیلیکون

مدل

: 4FDO
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره تیوپی
ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء

ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء

مدل

: FZKH-20VAR-L
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره ذوب قوسی تحت خلا
ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء

ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء

مدل

: ّFZKH-500VAR-L
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره ذوب قوسی تحت خلا