برق، الکترونیک و نرم افزار

High Power Pulse Modulator High Power Pulse Modulator

High Power Pulse Modulator

مدل

: PN-PFNM-46K/110
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

مدل

: MD-45-150
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه ولتاژ بالا
IoT Node (سنسور گاز) IoT Node (سنسور گاز)

IoT Node (سنسور گاز)

مدل

: QV-IoT-NODE-GAS
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
آزمایش ترانسفورماتور آزمایش ترانسفورماتور

آزمایش ترانسفورماتور

مدل

: PHY2-T1001
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتبدیل کننده و ترانسفورماتورآزمون ترانسفورماتور
آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی

آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی

مدل

: SC2040
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهفتوولتائیک، سلول خورشیدیمجموعه سلول خورشیدی
آزمایشگاه پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی آزمایشگاه پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

آزمایشگاه پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

مدل

: FF103
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآنالیز ایمنی امواج و سیگنال های مخابراتیاتاق آزمون سازگاری الکترومغناطیسی EMC
آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave

آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave

مدل

: FF102
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر مایکروویو، سوییچ مایکروویو