برق، الکترونیک و نرم افزار

DAQ142 DAQ142

DAQ142

مدل

: 12 کانال
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
DAQ5004 DAQ5004

DAQ5004

مدل

: DAQ5004
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی) Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی)

Desktop Exposure System (لیتوگرافی رومیزی)

مدل

: DEX-h365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

مدل

: MD-45-150
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه ولتاژ بالا
LOTEX DCU LOTEX DCU

LOTEX DCU

مدل

: LOTEX DCU
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو

PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو

مدل

: P1 101
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکمدار مجتمع دیجیتال برنامه‌پذیر