برق، الکترونیک و نرم افزار

DAQ142 DAQ142

DAQ142

مدل

: 12 کانال
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
DAQ5004 DAQ5004

DAQ5004

مدل

: DAQ5004
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

مدل

: MD-45-150
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه ولتاژ بالا
Virtex Pro 6678 Virtex Pro 6678

Virtex Pro 6678

مدل

: Virtex Pro 6678
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده