تجهیزات بسته بندی

اسپری درایر اسپری درایر

اسپری درایر

مدل

: KT-SC
ساخت و تولیدتجهیزات بسته بندیساخت و بسته بندی غذا و دارواکسترودر اسفرونایزر داروسازی
پایلوت راکتور 3 لیتری پایلوت راکتور 3 لیتری

پایلوت راکتور 3 لیتری

مدل

: PR-3l
ساخت و تولیدتجهیزات بسته بندیساخت و بسته بندی غذا و دارواکسترودر اسفرونایزر داروسازی
لیکوویژن لیکوویژن

لیکوویژن

مدل

: X1
ساخت و تولیدتجهیزات بسته بندیساخت و بسته بندی غذا و داروچک چشمی ویال، لیکوویژن