مخلوط کن، میکسر ها

توربو میکسر توربو میکسر

توربو میکسر

مدل

: NARYA LTM 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
توربومیکسر 12 لیتری توربومیکسر 12 لیتری

توربومیکسر 12 لیتری

مدل

: NARYA-LTM 12 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن توربو
دستگاه توربو میکسر دستگاه توربو میکسر

دستگاه توربو میکسر

مدل

: NARYA‐LTM 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
دستگاه میکسر V شکل تایمردار دوجهته دستگاه میکسر V شکل تایمردار دوجهته

دستگاه میکسر V شکل تایمردار دوجهته

مدل

: PDF-VSM5
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
رول میکسر هماتولوژی 5غلطکی  (میکسر غلطکی ) 5 رول دوجهت چرخش رول میکسر هماتولوژی 5غلطکی  (میکسر غلطکی ) 5 رول دوجهت چرخش

رول میکسر هماتولوژی 5غلطکی (میکسر غلطکی ) 5 رول دوجهت چرخش

مدل

: RM 501
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن هماتولوژی
رولر میکسر پروانه ای طرح سیسمکس رولر میکسر پروانه ای طرح سیسمکس

رولر میکسر پروانه ای طرح سیسمکس

مدل

: MIXP
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
مخلوط کن پروانه ای 10 کیلوگرم مخلوط کن پروانه ای 10 کیلوگرم

مخلوط کن پروانه ای 10 کیلوگرم

مدل

: STM-1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
میکسر Vشکل 100 لیتری میکسر Vشکل 100 لیتری

میکسر Vشکل 100 لیتری

مدل

: PFA-VSM100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن با تیغه‌های سیگما