مخلوط کن، میکسر ها

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 20 وL/D=40 اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 20 وL/D=40

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 20 وL/D=40

مدل

: ExtS-020-40
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=30 اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=30

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=30

مدل

: ExtS-025-30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=40 اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=40

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=40

مدل

: ExtS-025-40
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن داخلی
توربو میکسر توربو میکسر

توربو میکسر

مدل

: NARYA LTM 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
توربومیکسر 12 لیتری توربومیکسر 12 لیتری

توربومیکسر 12 لیتری

مدل

: NARYA-LTM 12 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن توربو
دستگاه میکسر V شکل تایمردار دوجهته دستگاه میکسر V شکل تایمردار دوجهته

دستگاه میکسر V شکل تایمردار دوجهته

مدل

: PDF-VSM5
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
روتاری میکسر یا بلوود میکسر روتاری میکسر یا بلوود میکسر

روتاری میکسر یا بلوود میکسر

مدل

: MR10
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن
رول میکسر هماتولوژی 5غلطکی  (میکسر غلطکی ) 5 رول دوجهت چرخش رول میکسر هماتولوژی 5غلطکی  (میکسر غلطکی ) 5 رول دوجهت چرخش

رول میکسر هماتولوژی 5غلطکی (میکسر غلطکی ) 5 رول دوجهت چرخش

مدل

: RM 501
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن هماتولوژی
رولر میکسر پروانه ای طرح سیسمکس رولر میکسر پروانه ای طرح سیسمکس

رولر میکسر پروانه ای طرح سیسمکس

مدل

: MIXP
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن