آزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالا

دستگاه آزمون‌گر جامع تجهیزات پست دستگاه آزمون‌گر جامع تجهیزات پست

دستگاه آزمون‌گر جامع تجهیزات پست

مدل

: KAVOSH T22
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالاآزمون ترکینگ ولتاژ بالا و سایش
دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات

دستگاه تستر چند منظوره انواع رله ، ترانس ،کلیدهای قدرت ،کنتور و تجهیزات

مدل

: ای ام تی 205
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالاآزمایشگر ادوات حفاظتی و اندازه گیری
رله حفاظتی مولتی فانکشن (جریانی جهتی - دیستانس) رله حفاظتی مولتی فانکشن (جریانی جهتی - دیستانس)

رله حفاظتی مولتی فانکشن (جریانی جهتی - دیستانس)

مدل

: ای ام آر - ام 111
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالاآزمایشگر ادوات حفاظتی و اندازه گیری