اندازه گیری خواص خوردگی

الکترود دیسک چرخان الکترود دیسک چرخان

الکترود دیسک چرخان

مدل

: آر دی ای 500
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
اندازه گیری نمودار I-V با نرم افزار اندازه گیری نمودار I-V با نرم افزار

اندازه گیری نمودار I-V با نرم افزار

مدل

: IV100
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیولت‌سنج چرخه ای 
پاشش نمک یا سالت اسپری پاشش نمک یا سالت اسپری

پاشش نمک یا سالت اسپری

مدل

: 1080-1
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
پتانسیو استات گالوانواستات امپدانس انالایزر پتانسیو استات گالوانواستات امپدانس انالایزر

پتانسیو استات گالوانواستات امپدانس انالایزر

مدل

: راداستات 200
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
دستگاه آزمون فرسایش ذرات جامد چندگانه دمابالا دستگاه آزمون فرسایش ذرات جامد چندگانه دمابالا

دستگاه آزمون فرسایش ذرات جامد چندگانه دمابالا

مدل

: AJ-350-600
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیآزمون خوردگی و فرسایشی
دستگاه آکوستیک امیشن یک کاناله دستگاه آکوستیک امیشن یک کاناله

دستگاه آکوستیک امیشن یک کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
دستگاه تست سایش خوردگی دستگاه تست سایش خوردگی

دستگاه تست سایش خوردگی

مدل

: WC10
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیآزمون سایش خوردگی
دستگاه تستر خوردگی دستگاه تستر خوردگی

دستگاه تستر خوردگی

مدل

: بی اچ پی -سی ال 5220
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی