اندازه گیری خواص خوردگی

الکترود دیسک چرخان الکترود دیسک چرخان

الکترود دیسک چرخان

مدل

: آر دی ای 500
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
اندازه گیری نمودار I-V با نرم افزار اندازه گیری نمودار I-V با نرم افزار

اندازه گیری نمودار I-V با نرم افزار

مدل

: IV100
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیولت‌سنج چرخه ای 
پاشش نمک یا سالت اسپری پاشش نمک یا سالت اسپری

پاشش نمک یا سالت اسپری

مدل

: 1080-1
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
پتانسیو استات گالوانواستات امپدانس انالایزر پتانسیو استات گالوانواستات امپدانس انالایزر

پتانسیو استات گالوانواستات امپدانس انالایزر

مدل

: راداستات 200
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
دستگاه آکوستیک امیشن یک کاناله دستگاه آکوستیک امیشن یک کاناله

دستگاه آکوستیک امیشن یک کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
دستگاه تست سایش خوردگی دستگاه تست سایش خوردگی

دستگاه تست سایش خوردگی

مدل

: WC10
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیآزمون سایش خوردگی
دستگاه تستر خوردگی دستگاه تستر خوردگی

دستگاه تستر خوردگی

مدل

: بی اچ پی -سی ال 5220
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیتجهیزات آزمون خوردگی
سالت اسپری یا مه نمکی 200 لیتر(پاشش محلول آب نمک) سالت اسپری یا مه نمکی 200 لیتر(پاشش محلول آب نمک)

سالت اسپری یا مه نمکی 200 لیتر(پاشش محلول آب نمک)

مدل

: SS200L
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواداندازه گیری خواص خوردگیپاشش مه نمک