جعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروف

پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra

پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra

مدل

: پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd

پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd

مدل

: پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus

پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus

مدل

: پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده

بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده

مدل

: بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر

بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر

مدل

: بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
ترالی سیفتی باکس XL ترالی سیفتی باکس XL

ترالی سیفتی باکس XL

مدل

: ترالی سیفتی باکس XL
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس