تجهیزات خلاء

درب تزریق گاز محافظ با گیره 500 درب تزریق گاز محافظ با گیره 500

درب تزریق گاز محافظ با گیره 500

مدل

: VC 500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهتجهیزات خلاءلوازم جانبی خلاء
دستگاه کنترل خلاء اتوماتیک دستگاه کنترل خلاء اتوماتیک

دستگاه کنترل خلاء اتوماتیک

مدل

: BT404V
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهتجهیزات خلاءکنترل خلا اتوماتیک
سیستم حباب گیری تحت خلأ سیستم حباب گیری تحت خلأ

سیستم حباب گیری تحت خلأ

مدل

: VDS01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهتجهیزات خلاءلوازم جانبی خلاء