تجهیزات پرس و فشرده سازی

پرس آماده ساز نمونه پرس آماده ساز نمونه

پرس آماده ساز نمونه

مدل

: SHP
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
پرس پانچ دستی هیدرولیک پرس پانچ دستی هیدرولیک

پرس پانچ دستی هیدرولیک

مدل

: AZS-PNCH
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس هیدرولیک
پرس دستی درب شیشه پنسیلین پرس دستی درب شیشه پنسیلین

پرس دستی درب شیشه پنسیلین

مدل

: CT-HCT20
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس غیر الکتریکی 10 تن پرس غیر الکتریکی 10 تن

پرس غیر الکتریکی 10 تن

مدل

: PRES10
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس غیر الکتریکی 32 تن پرس غیر الکتریکی 32 تن

پرس غیر الکتریکی 32 تن

مدل

: PRES32
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس گرم پرس گرم

پرس گرم

مدل

: NOVA - LHP 30 TON
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
دستگاه پرس  دستی-SPM-7 دستگاه پرس  دستی-SPM-7

دستگاه پرس دستی-SPM-7

مدل

: SPM-7K
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
دستگاه پرس 50 تن گرم تک صفحه Hot Press دستگاه پرس 50 تن گرم تک صفحه Hot Press

دستگاه پرس 50 تن گرم تک صفحه Hot Press

مدل

: SPH-500B
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم