مخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هوا

ازن ژنراتور ازن ژنراتور

ازن ژنراتور

مدل

: LT10-Plasma
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولیدکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن

بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن

مدل

: ON-SolH2-20w
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولیدکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
تله نیتروژن مایع تله نیتروژن مایع

تله نیتروژن مایع

مدل

: LN2Trap FP100
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هوامخزن نیتروژن مایعتله نیتروژن مایع
تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت

تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت

مدل

: 10 گرم در ساعت - نیمه صنعتی
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولیدکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
دستگاه اوزون ساز (ازون ساز) پلاسمای سرد  تا 50000ppm دستگاه اوزون ساز (ازون ساز) پلاسمای سرد  تا 50000ppm

دستگاه اوزون ساز (ازون ساز) پلاسمای سرد تا 50000ppm

مدل

: ازن ساز ضد عفونی کننده
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولیدکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
دستگاه اُزن ژنراتور دستگاه اُزن ژنراتور

دستگاه اُزن ژنراتور

مدل

: دونالی
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولیدکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع) دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع)

دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع)

مدل

: LN2-20
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولیدکننده گاز، حباب و هوامولد نیتروژن مایع