آنالیز و اندازه گیری

-Ray Max Ultimate-S-R-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت و رادیو  -سپتنتریو -Ray Max Ultimate-S-R-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت و رادیو  -سپتنتریو

-Ray Max Ultimate-S-R-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت و رادیو -سپتنتریو

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel

Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel

مدل

: RA-ASC-0134I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter

Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter

مدل

: RA-ASC-9031I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
ESCR ESCR

ESCR

مدل

: OIL-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
FORC+VSM FORC+VSM

FORC+VSM

مدل

: VSMF
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌سنج نمونه مرتعش
HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC

HPLC UV/VIS DETECTOR اشکار ساز UV/VIS HPLC

مدل

: DU 800
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
IoT Node (سنسور رطوبت خاک) IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

مدل

: QV-IoT-NODE-Soil Moisture
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
iRO PRO iRO PRO

iRO PRO

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل