صوت، تابش، لیزر و پلاسما

Stabilized Visible-NIR Lamp Stabilized Visible-NIR Lamp

Stabilized Visible-NIR Lamp

مدل

: V-N Nooran
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ
آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0751K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده