اجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکی

DAQ5004 DAQ5004

DAQ5004

مدل

: DAQ5004
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
Virtex Pro 6678 Virtex Pro 6678

Virtex Pro 6678

مدل

: Virtex Pro 6678
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
استند آموزشی PLC S7 سری 300 استند آموزشی PLC S7 سری 300

استند آموزشی PLC S7 سری 300

مدل

: RA 325
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
استند آموزشی PLC لوگو پایه استند آموزشی PLC لوگو پایه

استند آموزشی PLC لوگو پایه

مدل

: RA 297
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
پکیج آموزشی plc logo پایه پکیج آموزشی plc logo پایه

پکیج آموزشی plc logo پایه

مدل

: RA 327
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
برد آموزش کار با پردازنده های DSP برد آموزش کار با پردازنده های DSP

برد آموزش کار با پردازنده های DSP

مدل

: DSPRO 5509 DSK
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک
برد آموزشی AVR پیشرفته برد آموزشی AVR پیشرفته

برد آموزشی AVR پیشرفته

مدل

: MNA-TA-001
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک