تصفیه در خلاء

اندازه گیری اندیس فیلتراسیون اندازه گیری اندیس فیلتراسیون

اندازه گیری اندیس فیلتراسیون

مدل

: RB 250
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتصفیه در خلاءفیلتراسیون حلال ها
فیلتراسیون تحت خلا فیلتراسیون تحت خلا

فیلتراسیون تحت خلا

مدل

: uop286
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتصفیه در خلاءفیلتراسیون خلاء
مینی پاپ اسمیر ساده مینی پاپ اسمیر ساده

مینی پاپ اسمیر ساده

مدل

: AGmP
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتصفیه در خلاءفیلتراسیون خلاء