آماده سازی، برش و نمونه برداری

برش مغزه برش مغزه

برش مغزه

مدل

: CC-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریبرش دهنده مغزه
برش مغزه برش مغزه

برش مغزه

مدل

: CC-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریبرش دهنده مغزه
دستگاه برش مغزه دستگاه برش مغزه

دستگاه برش مغزه

مدل

: TS-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریبرش و پولیش مغزه
دستگاه مغزه گیر دستگاه مغزه گیر

دستگاه مغزه گیر

مدل

: CP-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریبرش و پولیش مغزه
سیلندر نمونه گیری نفت و گاز استنلس استیل (پیستون دار) سیلندر نمونه گیری نفت و گاز استنلس استیل (پیستون دار)

سیلندر نمونه گیری نفت و گاز استنلس استیل (پیستون دار)

مدل

: CS750-E30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریسیلندر نمونه گیر نفتی